Teknikskola

Teknikgruppen jobbar aktivt för att simmarna ska utföra simsätten ryggsim, bröstsim och frisim regelrätt så att tävling kan genomföras utan diskning. I fjärilsimmet ska grunderna övas.

Simmaren ska även träna för att klara kortare serier innehållande 25m och 50m.


Späckhuggaren

Teknik 4 är en förlängning av simskolan men i teknikskolans anda.
I denna grupp lär vi oss grunderna i simtekniken.

 För att få deltaga ska man klara att simma 200 m valfritt simsättt varav 50 m ryggsim.

 

Teknik 3

Förkunskap: Späckhuggaren

Mål: Vi lär oss grunderna till alla simsätt. Att klara bronsplaketten.

Teknik 2

Förkunskap: Klarat bronsplaketten.

Här går vi vidare med att lära oss grunderna i simsätten.

Mål: Att klara silverplaketten. Lära oss att tävla.

Teknik 1

Förkunskap: Klarat silverplaketten.

Här går vi vidare med att lära oss grunderna i simsätten.

Mål: Att klara guldplaketten. Lära oss att tävla.