Uppförandekod för Karlshamns Simklubb

KSK Simning, KSK Triathlon, KSK Swimrun

 

Uppförandekoden omfattar alla i föreningen, oavsett vilken roll man har; styrelseledamot, tränare, utövare eller förälder.

Genom att leva och leda i enlighet med Uppförandekoden kan vi säkra sund verksamhet i föreningen, säkerställa att våra medlemmar mår bra samt att det finns verksamhet där fler känner sig välkomna och fler vill stanna kvar längre.

 

 1. Vi ger alla medlemmar inom hela KSK möjlighet att uppleva glädje, glöd och gemenskap.
   
 2. Vi ansvarar för utövarens och övriga aktivas hälsa och välmående i samband med föreningens verksamheter.
   
 3. Vi underlättar för utövarens och övriga aktivas utveckling med utgångspunkt i den enskilda individens utvecklingsnivå, förutsättningar och ambitionsnivå.
   
 4. Vi är goda förebilder genom vårt uppförande både i och utanför simhallen, på och under träningar och tävlingar, i verbal och skriftlig kommunikation, samt på diverse sociala medier.
   
 5. Vi bidrar till utövarens och de övriga aktivas utveckling genom att göra dem delaktiga i beslut som rör deras träning samt skapar en miljö där individen reflekterar och tar ansvar.
   
 6. Vi förespråkar och utövar rent spel och en dopningsfri idrott.
   
 7. Vi håller oss uppdaterade kring och är förtrogna med gällande stadgar, regler och allmänna bestämmelser för föreningen.
   
 8. Vi accepterar ingen form av kränkningar eller trakasserier.
   
 9. Vi respekterar varandras olika roller och uppdrag samt accepterar spelets regler, regeltolkningar och beslut vid tävling.
   
 10. Vi förespråkar en idrott för alla och vi respekterar allas lika värde.